pklogo.png
DYPLOMY WIL
wspomaganie podziału prac dyplomowych
logo_WIL.JPG

Opis strony WWW "Dyplomy WIL"

Celem programu jest rozdzielenie studentów
piątego semestru studiów I stopnia pomiędzy
jednostki dyplomujące/profile dyplomowania.

z uwzglednieniem priorytetów wynikających
ze średniej oceny studenta uzyskanej w trakcie studiów
i możliwosci dyplomowania jednostki dyplomującej.
Czytaj obok opis procedury


Opis priorytetów:
  • Najbardziej pożądany - priorytet=0
  • mniejszy w drugiej kolejności - priorytet=1
  • każdy następny mniejszy


  • Po pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła

    Po zalogowaniu widać istniejące wybory studenta -
    dla wszystkich pokazuje tylko liczba wyborów konkretnego profilu dyplomowania

Aktualne ogłoszenia

Korzystanie z programu
Kraków dnia: 2012-11-19 15:07:08
Przy pierwszym logowaniu do bazy loginem jest numer albumu a hasłem numer PESEL. W trakcie pierwszego logowania system egzekwuje zmianę hasła. We własnym interesie po zalogowaniu proszę zapisać do bazy adres swojej skrzynki e-mail (UŻYWANEJ !).
# Michał Pazdanowski